การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2010

การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2010 พิมพ์
          เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมาใช้งาน สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือ การสร้างไฟล์งานนำเสนอใหม่ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งทำได้หลายวิธี ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 การสร้างงานนำเสนอว่าง

          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)

          2. คลิกเลือก งานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation)

          3. คลิกเลือก สร้าง (Create)

1

 การสร้างพรีเซนเทชันจาก Template ของโปรแกรม

          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)

          2. คลิกเลือก ตัวอย่างแม่แบบ (Sample Template)

2

          3. เลือกรูปแบบ Template ที่ต้องการ

          4. คลิกเลือก สร้าง (Create)

3

           5. ไฟล์งานนำเสนอใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบที่เราได้เลือก

 

การสร้างพรีเซนเทชันจาก Theme ของโปรแกรม

          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)

          2. คลิกเลือก ชุดรูปแบบ (Theme)

4

 

          3. เลือกรูปแบบ Theme ที่เราต้องการ

          4. คลิกเลือก สร้าง (Create)

5

           5. ไฟล์งานนำเสนอใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบ Theme ที่เราเลือก

<!– powered by Sitelinkx –> 

//

 ที่มา : http://www.com5dow.com/

 

 
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s