การเปลี่ยนฉากหลังโดยการตัดต่อภาพด้วย Photoshop Cs3

           การถ่ายภาพของเราในบางครั้งอาจจะหาสถานที่ค่อนข้างยาก เช่น ไปถ่ายในบริเวณที่มี
คนเป็นจำนวนมาก หรือสถานที่ที่มีสิ่งของวางเกะกะ ซึ่งทำให้ภาพถ่ายได้ฉากหลังที่ไม่ต้องการ
เราสามารถใช้ Photoshop มาประยุกต์ในการตัดต่อภาพ เพื่อให้ได้ภาพตามต้องการไดั ดังนี้

ขั้นตอนหลักในการตัดต่อภาพ

           1.  เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
           2.  สร้าง Selection ให้กับภาพโดยใช้เครื่องมือ Lasso Tool

           3.  เลือกคำสั่ง Select > Modify > Feather

           4.  กำหนดความฟุ้งกระจายของขอบเป็น 2 pixels

           5.  เปิดไฟล์พื้นหลังขึ้นมา
           6.  เลือกเครื่องมือ Move Tool

           7.  คลิกเมาส์ค้างรูปแล้วลากไปที่พื้นหลัง
           8.  ปล่อยเมาส์ในตำแหน่งที่ต้องการ
           9.  ถ้าภาพที่วางมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป เราสามารถปรับขนาดได้ โดยคลิกที่เมนู
คำสั่ง Edit > Free Transforn
         10.  ปรับขนาดภาพตามต้องการ
         11.  กดปุ่ม Enter

ที่มา : http://krukorawee.com/photoshopcs3/

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s