การแต่งผิวเนียนด้วย Photoshop

 

1. เปิดไฟล์ภาพภาพคน ที่ต้องการปรับแต่งผิวให้เรียบเนียน แล้วคลิกขวาที่ Layer -> Duplicate Layer

      

2. คลิกเครื่องมือ Edit in Quick Mask Mode ใน Tools Palatte หรือกด Q

3. เลือกเครื่องมือ Brush Tool ใน Tools Palatte แล้วเลือกขนาดของ Brush Tool ที่ Option Bar ด้านบน โดยเลือกขนาดประมาณ 35 Soft (สามารถปรับขนาดของ Brush Tool ได้ตามต้องการ)

 

4. ใช้ Brush Tool ระบายไปบนส่วนผิวหน้าและผิวของบุคคลในภาพ เพื่อกำหนดพื้นที่ที่ทำ Mask  สำหรับผิวหน้าส่วนที่เป็นขอบ ท่านสามารถเลือกขนาดของ Brush Toos ให้เล็กลงก่อน แล้วจึงมาระบายได้ พื้นที่ส่วนที่ระบายแล้วจะปรากฏเป็นสีแดง ดังภาพ

5. คลิก Edit in Standard Mood ใน Tools Palatte หรือกด Q เพื่อกลับสู่โหมดปกติ จะเห็นเส้นปะแสดงการเลือกพื้นที่-ข้างนอกผิวหน้าที่ได้ทำการ Mask ไว้ ให้คลิกเมนู Select -> Inverse เพื่อสลับมาเลือกพื้นที่ส่วนใบหน้าและผิว

6. กำหนดค่า Feather ใน Option Bar ประมาณ 10 (หากใน Option Bar ไม่ปรากฏ ช่องให้ปรับค่า Feather ให้คลิกเลือกเครื่องมือ ก่อน)

7. คลิกเมนู Filter -> Blur -> Guassian Blur แล้วปรับค่า Radius ประมาณ 3 pixels (อาจปรับค่ามากหรือน้อยกว่าได้ สังเกตุความเหมาะสมของภาพที่ปรากฏในช่อง Preview) เมื่อปรับได้ตามต้องการแล้ว คลิกปุ่ม OK

8. คลิกเมนู Select -> Deselect เพื่อกลับสู่ภาพปกติ จะได้ภาพที่ทำการปรับแต่งให้มีผิวเรียบเนียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลองเปรียบทียบดูภาพก่อน และหลังการปรับแต่ง

9. สามารถปรับความเรียบเนียนของผิวได้หลายระดับ โดยปรับค่า Opacity ของ Layer “Background copy” ซึ่งเป็น Layer ที่ทำ Guassian Blur ไว้ ดังนี้


ผลของการปรับค่า

ที่มา http://www.nkpw.ac.th/pornsak/com54/22241/PhotoShop/crnfe/p_smoothskin.html

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s